+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Privacy en security professional aan het woord: Rob van Zutphen

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Rob van Zutphen en ik ben een adviseur en specialist op het gebied van privacy gerelateerde wet- en regelgeving en informatieveiligheid. Mijn achtergrond ligt in de ICT, security, projectmanagement en ICT consultancy. Ik ondersteun organisaties met het uitwerken en implementeren van de verplichtingen de voortvloeien uit de privacy wetgeving en de diverse veldnormen zoals de NEN 7510. Dat doe ik vanuit rollen als extern Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), Privacy Officer (PO), (C)Information Security officer ((C)ISO), projectmanager of informatiemanager. Mijn focus ligt op zorginstellingen maar ik werk ook voor andere branches.

Wat vind je het leukste aan jouw werk?

Informatiebeveiliging en het beschermen privacy zijn noodzakelijke maar voor veel organisatie ook best wel lastige onderwerpen. De meeste voldoening krijg ik door de complexiteit voor medewerkers en bestuurders begrijpelijk en toegankelijk te maken. En om oplossingen aan te reiken die recht doen aan de wettelijke verplichtingen en tegelijkertijd ook passen binnen de cultuur en het volwassenheidsniveau van de organisatie.

Wat is de toekomst van het privacy vakgebied binnen de gezondheidszorg?

In Nederland moet elke patiënt erop kunnen vertrouwen dat de zorgaanbieder alles in het werk stelt om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Essentieel is, dat er zorgvuldig en volgens professionele richtlijnen met inachtneming van wet- en regelgeving wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens. Door de toenemende digitalisering, de zorg op afstand en de samenwerking in netwerkverbanden neemt het risico op inbreuk in de privacy als maar toe. Hier is niet alleen een belangrijke rol weggelegd voor de FG maar ook voor de privacy en security officer. Dit drietal zal meer moeten gaan samenwerken en kennis van elkaars vakgebied moeten gaan opbouwen. Ook zal er meer aandacht moeten komen voor het digitaal analfabetisme op de werkvloer en de bewustwording van risico’s voor datalekken en cybercriminaliteit.

Hoe blijf je bij in jouw vakgebied?

Ik ben een groot voorstander van levenslang leren. Dat is deze tijd van snelle veranderingen ook wel nodig. Een belangrijke bron van kennis is onze tweejarige Opleiding FG van de Duthler Academy en het sparren met mijn collega’s. Als lid van het PvIB, IAPP en ISACA heb ik toegang tot menig interessante lezing, publicatie en netwerkbijeenkomst met vakgenoten. Zo nu en dan volg ik een online cursus via MOOC’s zoals Coursera, Future Learn of Udemy en uiteraard volg ik interessante blogs en websites.

Heb je nog tips voor jouw vakgenoten?

Als FG, privacy of security officer heb je een relatief solitaire positie in de organisatie. Mijn belangrijkste tip is om elkaar als vakbroeders op te zoeken en met elkaar te sparren. Dat is uiterst leerzaam, geeft je de mogelijkheid om te reflecteren en om nieuwe inspiraties op te doen.

Maar bovenal, geniet van het mooie vak van privacy met al zijn dimensies!

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem gerust contact met ons op.