+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl
Governance, Risk & Compliance Professionals

Wij bieden opdrachtgevers goed opgeleide en gemotiveerde GRC-professionals voor het vervullen van de compliance functie. Vraagstukken kunnen van strategische en operationele aard zijn.

Wij gebruiken een effectieve aanpak gericht op resultaatgericht nakomen van wet- en regelgeving uitgewerkt. In het trainingsprogramma van Duthler Academy (zie de B-modules) zijn een aantal modules over dit onderwerp opgenomen. 

Naleving van wetgeving

Het toezien op de juiste toepassing en naleving van huidige en toekomstige wet- en regelgeving en gedragscodes binnen de (gehele) organisatie. Ook het pro-actief signaleren en adviseren over de te nemen maatregelen bij nieuwe wet- en regelgeving.

Verantwoording

Het sector- of bedrijfsspecifiek verantwoordingskader wordt onderbouwd met nadere afspraken en uitkomsten van bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen.

Kennis van relevante wetgeving

Kennis van Wwft, Wft, AIFMD. Up to date met actuele wet- en regelgeving (o.a. (U)AVG).

Inbedden binnen de organisatie

Ervaring met het schrijven van beleidsstukken en het vertalen van wet- en regelgeving naar operationele processen.