Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl
Governance, Risk & Compliance Professionals

Onze aanpak en werkzaamheden

Wij bieden opdrachtgevers goed opgeleide en gemotiveerde GRC-professionals voor het vervullen van de compliance functie. Vraagstukken kunnen van strategische en operationele aard zijn.

Wij gebruiken een effectieve aanpak gericht op resultaatgericht nakomen van wet- en regelgeving uitgewerkt. In het trainingsprogramma van Duthler Academy (zie de B-modules) zijn een aantal modules over dit onderwerp opgenomen. 

Relevante werkervaring

Minimaal 6 jaar relevante werkervaring en kennis.

Compliance programma’s

Ervaring met het opstellen van compliance programma’s en de operationele implementatie daarvan.

Kennis van relevante wetgeving

Kennis van Wwft, Wft, AIFMD. Up to date met actuele wet- en regelgeving (o.a. AVG).

Inbedden binnen de organisatie

Ervaring met het schrijven van beleidsstukken en het vertalen van wet- en regelgeving naar operationele processen.

Waarvoor kunt u nog meer bij ons terecht?

Lees hieronder wat wij allemaal voor uw organisatie kunnen doen. Onze GRC-professionals kunt u inzetten voor de volgende werkzaamheden:

Naleving van wetgeving

Het toezien op de juiste toepassing en naleving van huidige en toekomstige wet- en regelgeving en gedragscodes binnen de (gehele) organisatie. Ook het pro-actief signaleren en adviseren over de te nemen maatregelen bij nieuwe wet- en regelgeving.

Verantwoording

Het sector- of bedrijfsspecifiek verantwoordingskader wordt onderbouwd met nadere afspraken en uitkomsten van bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen.

Training en bewustwording

Bevorderen van compliance-bewustzijn door middel van trainingen en kennisoverdracht (wij werken samen met Duthler Academy).

Hulp bij calamiteiten

Zorgdragen voor een tijdige en correcte afhandeling van incidenten, adviseert het management en de directie over eventueel te nemen maatregelen en voert in voorkomend geval een bijzonder onderzoek uit binnen de organisatie.

nl_NL
en_GB nl_NL