Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl
Privacy professionals

Onze aanpak en werkzaamheden

In projecten werken wij voornamelijk met de PDCA-kwaliteitscyclus van Deming: Plan, Do, Check, Act. Wij creëren een functioneel en procesmatig overzicht van de organisatie. 

Vervolgens stellen wij vast welke onderdelen sterk zijn ontwikkeld en welke onderdelen aandacht nodig hebben. Op die onderdelen concentreren wij ons. Zo zien wij dat organisaties de nodige investeringen hebben gedaan in informatiebeveiliging en daarvoor gecertificeerd zijn (ISO 27001, NEN 7510 en dergelijke).

Het ligt dan voor de hand in het kader van het beschermen van persoonsgegevens andere aandachtsgebieden op te pakken. Hiermee bestendigen wij gedane investeringen en gaan praktisch te werk.

Informeren, adviseren en toezicht houden

Het informeren, adviseren en toezicht (FG) houden, gevraagd en ongevraagd, het management en directie over hun verplichtingen op basis van het privacybeleid, de (U)AVG en andere relevante wet- en regelgeving.

Uitvoeren van vraagstukken en verplichtingen

Het adviseren en toezicht houden bij het actualiseren van verwerkingsregister, het opstellen van gegevensuitwisselings- en verwerkersovereenkomsten en het afhandelen van verzoeken van betrokkenen.

Privacyonderzoeken

Het adviseren of het toezicht houden op bijvoorbeeld het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA), privacyonderzoeken, etc.

Bewustwording

Verzorgen van privacy en veiligheid programma’s binnen de organisatie. Wij maken gebruik van partners en onze Duthler Academy.

Waarvoor kunt u nog meer bij ons terecht?

Inzet van externe FG/PO

Wij voorzien graag in de rol van externe FG/PO en hebben onze organisatie hierop ingericht. Wij kunnen volledige of partime voor u al aan de slag. Elke FG/PO heeft voldoende kennis en kunde.

LEES MEER

Verzorgen van de privacy-juridische functie

Het is mogelijk juristen op tijdelijke basis te detacheren bij de interne of bedrijfsjuridische functie of autonoom binnen een privacy- en securityteam.

LEES MEER

Privacy quickscan / DPIA

De resultaten van een privacy onderzoek worden weergegeven in een verslag van bevindingen en wordt een plan voor verbetering uitgewerkt. Dit plan wordt gepresenteerd.

LEES MEER

Verantwoording voor gegevensbescherming

Wij helpen u graag met de verantwoording over gegevensbescherming en informatieveiligheid te organiseren.

LEES MEER

Opstellen en uitvoeren van plan van aanpak

Wij kunnen in een plan van aanpak aangeven hoe u van IST naar SOLL kunt komen. Het moet een praktisch en realistisch plan van aanpak zijn.

LEES MEER

Inregelen en onderhouden van governance & compliance

Wij kunnen de governance en compliance van de organisatie helpen inrichten voor gegevensbescherming en informatieveiligheid.

LEES MEER

Projectleiding en uitvoering

Wij zoeken naar de optimale samenstelling van het projectteam. Optimale inzet van kennis, vaardigheden en ervaringsjaren.

LEES MEER

Implementatie en onderhoud

Wij kunnen aangeven welke maatregelen voor uw organisatie effectief en kostenefficiënt zijn. Afhankelijk van de gewenste SOLL-situatie nemen wij de maatregelen op in het plan van aanpak.

LEES MEER

Inrichten en verzorgen van compliance.

Wij kunnen de gewenste compliance plannen en uitvoeringen samen met u organiseren. Wij kunnen optreden als kwartiermaker, projectleider of compliance medewerker. 

LEES MEER
nl_NL
en_GB nl_NL