+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl
‘Externe Privacy Professionals’

Onze aanpak en werkzaamheden

Informeren, adviseren en toezicht houden

Het informeren, adviseren en toezicht (FG) houden, gevraagd en ongevraagd, het management over hun verplichtingen op basis van het privacybeleid, de (U)AVG en andere relevante wet- en regelgeving.

Uitvoeren van vraagstukken en verplichtingen

Het adviseren en toezicht houden bij het actualiseren van verwerkingsregister, het opstellen van regie- en verwerkers-overeenkomsten en het afhandelen van verzoeken van betrokkenen.

Privacyonderzoeken

Het adviseren of het toezicht houden op bijvoorbeeld het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA), privacyonderzoeken, etc.

DOWNLOAD DE FOLDER (PDF)
Bewustwording

Verzorgen van privacy en veiligheid programma’s binnen de organisatie. Wij maken gebruik van partners en de Duthler Academy.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Inzet van externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Wij voorzien graag in de rol van externe FG. Wij kunnen volledige of partime voor u al aan de slag. Elke FG/PO heeft voldoende kennis en kunde.

LEES MEER

Verzorgen van de privacy-bedrijfsjuridische functie

Het is mogelijk juristen op tijdelijke basis te detacheren bij de interne of bedrijfsjuridische functie of autonoom binnen een privacy- en securityteam.

LEES MEER

Privacy quickscan / DPIA

De resultaten van een privacy onderzoek worden weergegeven in een verslag van bevindingen en wordt een plan voor verbetering uitgewerkt. Dit plan wordt gepresenteerd.

LEES MEER

Verantwoording voor gegevensbescherming

Wij helpen u graag met de verantwoording over privacy en informatieveiligheid te organiseren.

LEES MEER

Opstellen en uitvoeren van plan van aanpak

Wij kunnen in een plan van aanpak aangeven hoe u van IST naar SOLL kunt komen. Het moet een praktisch en realistisch plan van aanpak zijn.

LEES MEER

Inregelen en onderhouden van governance & compliance

Wij kunnen de governance en compliance van de organisatie helpen inrichten voor gegevensbescherming en informatieveiligheid.

LEES MEER

Projectleiding en uitvoering

Wij zoeken naar de optimale samenstelling van het projectteam. Optimale inzet van kennis, vaardigheden en ervaringsjaren.

LEES MEER

Implementatie en onderhoud

Wij kunnen aangeven welke maatregelen voor uw organisatie effectief en kostenefficiënt zijn. Afhankelijk van de gewenste SOLL-situatie nemen wij de maatregelen op in het plan van aanpak.

LEES MEER

Inrichten en verzorgen van compliance.

Wij kunnen de gewenste compliance plannen en uitvoeringen samen met u organiseren. Wij kunnen optreden als kwartiermaker, projectleider of compliance medewerker. 

LEES MEER