+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Verantwoordingsplicht

De verplichting tot het afleggen van verantwoording aan de maatschappij vloeit voort uit de eisen van good goverance & compliance (zie: privacy governance & compliance). De leiding van een organisatie stelt jaarlijks een jaarrekening en bestuurdersverslag op. Voor kleine organisaties is een beknopte jaarrekening voldoende.

Met behulp van de jaarrekening en het bestuurdersverslag verantwoordt de leiding zich over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en geeft zij aan wat de koers is voor het komende jaar. De accountant kan belast zijn met de controle van de jaarrekening voor grotere organisaties en stelt de jaarrekening samen voor kleine organisaties.

Het beschermen van persoonsgegevens kan door de leiding worden gezien als een belangrijk thema in de verantwoording. Als er een verplichting bestaat voor het aanstellen van een FG en of veel bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt is het sterk aan te raden gegevensbescherming op te nemen in de verantwoording. Het kan ook zijn dat de organisatie een effectieve wijze van verantwoorden nastreeft door eenmalig te verantwoorden aan meerdere toezichthouders.

Verantwoordingsmethodiek

Duthler Associates heeft een effectieve en kostenefficiënte methode van verantwoorden ontwikkeld. In Duthler Academy zijn trainingen opgenomen en professionals van Duthler Professionals kunnen deze verantwoordingsmethode implementeren en onderhouden.

Het in de verantwoording combineren van gegevensbescherming en informatieveiligheid is een voor de hand liggende combinatie. Wij hebben de baselines geschikt gemaakt voor sectorspecifieke normenkaders voor technische infrastructuren zoals de ISO/ NEN/ BIO/ BIG/ BIR.

Door de verantwoording gegevensbescherming en informatieveiligheid aan te laten sluiten bij de governance & compliance van de financiële verantwoording ontstaat een privacy due dilligence: een jaarlijks nader onderzoek naar het niveau van gegevensbescherming. Als een organisatie onderwerp is van fusie en overname kan het niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid een invloed hebben op de prijs en of voorwaarden van overname.

Wij hebben de kennis en ervaring op het gebied van good governance & compliance van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Graag helpen wij u de verantwoording over gegevensbescherming en informatieveiligheid te organiseren.

Contact

Benieuwd wat onze professionals voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Jetse Johan Biesheuvel via +31 (0) 70 392 22 09 en j.j.biesheuvel@duthler.nl.