+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Individu-centrische gegevensverwerking

Privacywetgeving, en steeds meer ook andere regelgeving, vraagt aan organisaties nieuwe en ook andere beheers- en beveiligingsmaatregelen te treffen. Zo staat het individu centraal bij het verwerken van zijn of haar gegevens. De organisatie zal met het individu afspraken willen maken over de wijze van verwerken en het afleggen van verantwoording over de verwerkte persoonsgegevens. Stap voor stap zal er een individu-centrische gegevensverwerking ontstaan in plaats van een organisatie-centrische informatiehuishouding.

Effectieve en kostenefficiënte maatregelen

Wij kunnen aangeven welke maatregelen voor uw organisatie effectief en kostenefficiënt zijn. Afhankelijk van de gewenste SOLL-situatie nemen wij de maatregelen op in het plan van aanpak. Samen met de medewerkers van uw organisatie kunnen wij de maatregelen vervolgens implementeren en desgewenst onderhouden.

De samenwerking met medewerkers van uw eigen organisatie is belangrijk om de resultaten van implementatie en beheer te borgen. De samenwerking begint met het betrekken van de sleutelmedewerkers bij het project. Deze medewerkers kunnen richting geven aan de aanpak en het te bewandelen pad. Na het realiseren van de beoogde doelen worden de resultaten bij deze medewerkers belegd.

Het in standhouden van de maatregelen vraagt onderhoud. Eén van de aandachtspunten is het vaststellen van de effectiviteit van de getroffen maatregelen. In de Avg wordt dit expliciet gevraagd met de verantwoordingsplicht. Deze compliance werkzaamheden worden uitgevoerd door de sleutelmedewerkers. Wij zijn graag bereid hen hierbij te ondersteunen.

Contact

Benieuwd wat onze professionals voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Jetse Johan Biesheuvel via +31 (0) 70 392 22 09 en j.j.biesheuvel@duthler.nl.