+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Organiseren en onderhouden van het volwassenheidsniveau

Voor het behouden van een bepaald volwassenheidsniveau voor het beschermen van persoonsgegevens alsmede het werken naar een door de leiding aangegeven ambitieniveau zijn gedurende het jaar compliance werkzaamheden nodig.

Wij kunnen de gewenste compliance plannen en uitvoeren met behulp van PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en stellen in samenwerking met medewerkers van compliance een intern controleplan op en verzorgen de presentatie aan de leiding. Daarbij gebruiken wij de aan wet- en regelgeving gerelateerde normenkaders en stellen effectieve en kostenefficiënte controlemiddelen voor.

Wij kunnen optreden als kwartiermaker, projectleider of compliance medewerker.

Contact

Benieuwd wat onze professionals voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Jetse Johan Biesheuvel via +31 (0) 70 392 22 09 en j.j.biesheuvel@duthler.nl.