Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Externe juridische functie

Vele bedrijven en instellingen hebben hun juridische functie in de afgelopen jaren uitgehold. Tegelijkertijd kwam en komt er veel nieuwe wet- en regelgeving op hen af, die meer aansprakelijkheids- en kostenrisico’s met zich meebrengen. Het kennen van de juridische positie, inclusief de aansprakelijkheidsrisico’s, is een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde bedrijfsvoering. De juridische positie vertaalt zich immers altijd in kosten en opbrengsten.

Opleiding

De juristen van Duthler Associates en advocaten van First Lawyers onderkennen deze tendens en hebben gezamenlijk een praktische leergang ‘bedrijfsjuridische functie’ voor Duthler Academy ontwikkeld. Hier worden professionals getraind om invulling te geven aan de bedrijfsjuridische functie van een organisatie. Diverse rechtsgebieden komen aan bod.

Behalve contractenrecht, arbeidsrecht en privacybescherming komen ook onderwerpen aan de orde als het aanbestedingsrecht, huurrecht en governance & compliance. Een deel van de modules van deze leergang maakt onderdeel uit van het basispakket. Dat betekent dat iedere deelnemer geacht wordt om deze modules te volgen en bijbehorende examens met goed gevolg af te leggen. Een ander deel van de modules is variabel en daaruit kan de cursist een keuze maken. Daarnaast komen in de modules niet alleen bepaalde kennisgebieden aan de orde. Ook vaardigheden als onderhandelen, communicatieve vaardigheden en het schrijven van adviezen maken onderdeel uit van deze praktische leergang.

Professionals die uw juridische functie komen ondersteunen, hebben altijd een minimum aantal modules met goed gevolg doorlopen.    

Smart contracting

Daarnaast zijn zij getraind in het toepassen van smart contracting. Met smart contracting is het mogelijk uw bedrijfsjuridische functie nader in te vullen en te ondersteunen. Smart contracting maakt het mogelijk contracten elektronisch af te sluiten, waarbij ook de precontractuele fase (auditlog) onweerlegbaar wordt vastgelegd. Dit brengt veel efficiëntie met zich mee. Smart contracting maakt contractbeheer op een hele efficiënte wijze mogelijk. Bewijsmateriaal is eenvoudig voor handen. Ook kan management informatie gemakkelijk worden gegenereerd. Inzicht wordt bijvoorbeeld verkregen in de gemiddelde doorlooptijd van het versturen van offertes tot en met het tekenen van contracten van uw verkoopteam, de leveranciers aan wie wel of juist niet vaak een opdracht wordt gegund; de termijn en het tijdstip waarop contracten eindigen, etc. Hiermee wordt de bedrijfsjuridische functie in relatie tot bijvoorbeeld HR, inkoop en crediteuren, verkoop en debiteuren, in belangrijke mate gerationaliseerd.

Sectorspecifieke portfolio’s

De juristen werken met sectorspecifieke portfolio’s waarmee zij de juridische functie van organisaties kunnen ondersteunen. De onderwijs- of horecasector bijvoorbeeld vraagt immers een andere benadering dan bijvoorbeeld de zorgsector of autobranche. Aan de hand van de contractenset in het portfolio kunnen zij uw contracten inregelen of deze eerst voor uw organisatie specifiek maken en dan inregelen. U kunt met andere woorden kiezen voor standaardcontracten (confectie) of op maat gemaakte contracten (maatwerk). 

Samenwerking

Wij detacheren de juridische professionals bij organisaties, die vaak zelf geen afzonderlijke bedrijfsjurist in dienst hebben maar wel behoefte hebben aan extra capaciteit of ondersteuning van hun bestaande bedrijfsjurist of directiesecretaris. De tweedelijns ondersteuning wordt door de advocaten van First Lawyers verzorgd.

Met behulp van sectorspecifieke portfolio’s en adequate IT-ondersteuning in de vorm van smart contracting alsmede goed opgeleide en betrokken juridische professionals kan de juridische functie effectief en kostenefficiënt worden ingericht en onderhouden. Er ontstaat een bedrijfsjuridische dienstverlening op maat. U kunt kiezen uit verschillende vormen van dienstverlening: flexibele inzet bij u op locatie of vanuit ons kantoor, projectopdrachten of legal operations. Samen met u bepalen wij uw behoefte en vinden wij de oplossing die het beste past.

Aanbod

Onze juristen zijn inzetbaar om uw bedrijfsjuridische functie nader in te richten en te onderhouden. Daarnaast zijn zij beschikbaar als tijdelijke kracht ter vervanging van bijvoorbeeld zieke medewerkers op uw kantoor. Ook is het mogelijk dat u wanneer u het nodig heeft, een beroep doet op de juristen. Dit noemen we ook wel ‘legal on demand’. Vanuit ons kantoor in Den Haag lossen we uw juridische vraagstukken graag op.

Contact

Meer informatie voor ondersteuning in uw organisatie? Neem gerust contact met ons op via het +31 (70) 392 22 09, info@duthlerprofessionals.nl of het contactformulier.