Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Externe governance, risk & compliance professionals

Onder druk van publieke opinie en governance codes, gevolgd door wet- en regelgeving, zien wij bij bedrijven en instellingen een verschuiving in governance & compliance. De governance & compliance wordt meer een resultaatverplichting in plaats van een inspanning. In steeds meer wetgeving is sprake van een verantwoordingsplicht voor de leiding aan het maatschappelijk verkeer over de effectieve werking van getroffen beheersmaatregelen. Accountable zijn voor de behaalde resultaten is een onderwerp waarover de leiding van een organisatie zich in het kader van governance & compliance buigt.

Duthler Associates heeft een effectieve aanpak gericht op resultaatgericht nakomen van wet- en regelgeving uitgewerkt. In het trainingsprogramma van Duthler Academy (zie de Governance & Compliance modules uit de Opleiding FG) zijn een aantal modules over dit onderwerp opgenomen. Duthler Professionals heeft haar professionals vakinhoudelijk goed opgeleid en wisselt ervaringen uit.

Aanpak: ‘evidence based compliance’ en ‘risk based assurance’

De aanpak gaat uit van “evidence based compliance” en “risk based assurance”. In het governance, risk en compliance model wordt continu verantwoording afgelegd aan het maatschappelijk verkeer. Door relevante wet- en regelgeving samen te voegen in een juridisch raamwerk ontstaat één integraal verantwoordingskader waarmee aan verschillende toezichthouders verantwoording kan worden afgelegd. Er zijn inmiddels verantwoordingskaders voor de zorgsector en overheid. Deze aanpak is niet alleen effectief maar ook kostenefficiënt.

Het sector- of bedrijfsspecifiek verantwoordingskader wordt onderbouwd met nadere afspraken en uitkomsten van bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen. Smart contracting ondersteunt het maken en beheren van nadere afspraken (zie Legal). Met behulp van smart compliance wordt compliance functie opgebouwd.

Met behulp van assurance wordt vastgesteld in hoeverre de compliance adequaat heeft gefunctioneerd.

Professionals

Duthler Professionals beschikt over adequaat opgeleide GRC-professionals. Er komen steeds meer modules beschikbaar bij de Duthler Academy op het vlak van governance, risk en compliance. Deze modules worden gebruikt voor eigen medewerkers en aangeboden aan opdrachtgevers.

Werkgebieden

Wij bieden opdrachtgevers goed opgeleide en gemotiveerde GRC-professionals voor het vervullen van de compliance functie. Vraagstukken kunnen van strategische en operationele aard zijn.

Wij starten met het scherp krijgen van de vraag. Hierbij gaat het er om dat binnen de context van governance & compliance de benodigde richting aanbrengen. Op deze manier wij de juiste GRC-professional (van junior tot senior) aan sluiten op de vraag.

GRC-professionals van Duthler Professionals kunt u inzetten voor:

  • Strategisch advies;
  • Bevorderen van compliance-bewustzijn door middel van trainingen en kennisoverdracht (wij werken nauw samen met Duthler Academy);
  • Formuleren en implementeren van beleid; en
  • Opzetten en uitvoeren van projecten gericht op operationele ondersteuning.

Contact

Meer informatie voor ondersteuning in uw organisatie? Neem gerust contact met ons op via het +31 (70) 392 22 09, info@duthlerprofessionals.nl of het contactformulier.