Geen cookiewalls meer

AP luidt einde cookiewall in Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich uitgesproken over het gebruik van cookiewalls op websites. De Autoriteit persoonsgegevens is van oordeel dat het gebruik van cookiewalls op websites niet is toegestaan. De AP stelt dat een cookiewall onrechtmatig is omdat hiermee niet voldaan wordt aan het vereiste van een ‘vrije’ wilsuiting…
Lees meer