Op zoek naar een externe FG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) was in 2018 een hot topic. Met grote regelmaat verschenen er berichten over de nieuwe verplichtingen die zowel voor publieke instellingen als private bedrijven van toepassing werden. Een van die verplichtingen is het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is vorig jaar nagegaan of onder…
Lees meer