Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Tag: FG

Privacy en security professional aan het woord: Harriëtte Hesselmans

Wie ben je en wat doe je?  Ik ben een positief ingestelde, resultaat gerichte professional met een jarenlange ervaring op het gebied van ICT, verandermanagement, transities, coaching, privacy en security. Ik heb een bedrijfseconomische, juridische en ICT achtergrond. Hierdoor ben ik breed inzetbaar en kan buiten de lijntjes kleuren als dat nodig is. Ik heb…
Lees meer

Privacy professional binnen de rijksoverheid aan het woord: Philip Coté

Wie ben je en wat doe je?  Ik ben consultant gegevensbeschermingsrecht en hoger onderwijsrecht. Op dit moment doe ik een opdracht bij een onderdeel van de Rijksoverheid als projectleider implementatie Avg. Bij een andere Rijksorganisatie doe ik samen met een collega een reeks DPIA’s. Ik geef ook trainingen voor examencommissies van hogescholen en help hogescholen…
Lees meer

Zes vragen aan een Functionaris voor Gegevensbescherming

Op grond van de Avg kunnen organisaties verplicht zijn een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, maar zij kunnen er ook voor kiezen vrijwillig een FG aan te stellen. Een FG kom je niet alleen tegen bij de overheid maar in alle sectoren. Een FG is een FG zou je zeggen, maar toch is…
Lees meer

Een zorgvuldig gekozen deskundige FG

Bedrijven en instellingen die (al dan niet verplicht) een FG moeten aanstellen, worden geacht een deskundige FG te benoemen. FG’s zijn er genoeg in de markt. De vraag is alleen hoe weet je als organisatie of de FG die je wilt benoemen wel aan de vereisten van de Avg voldoet, over de juiste kwaliteiten beschikt…
Lees meer

Brexit: de vertegenwoordiger versus de FG

In een eerder blog zijn wij ingegaan op de Brexit en de mogelijke verplichting voor non-EU bedrijven tot het aanstellen van een vertegenwoordiger. Mocht het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten, dan zijn Britse organisaties die persoonsgegevens verwerken én geen vestiging in de EU hebben verplicht een vertegenwoordiger binnen de EU aan te…
Lees meer

Geen cookiewalls meer

AP luidt einde cookiewall in Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich uitgesproken over het gebruik van cookiewalls op websites. De Autoriteit persoonsgegevens is van oordeel dat het gebruik van cookiewalls op websites niet is toegestaan. De AP stelt dat een cookiewall onrechtmatig is omdat hiermee niet voldaan wordt aan het vereiste van een ‘vrije’ wilsuiting…
Lees meer

nl_NL
en_GB nl_NL